PKN
Protestantse gemeente te Hoek van Holland
 
Collecte Collecte
Geachte gemeenteleden,

hierbij het overzicht van collecten voor de maand februari 2024:
Datum: 1e collecte: 2e collecte:
18-02-2024 Beeld en geluid Gevangenzorg Nederland
25-02-2024 Toren Diaconie

hierbij het overzicht van collecten voor de maand maart 2023:
Datum: 1e collecte: 2e collecte:
03-03-2024 Orgel Zending Libanon KiA
10-03-2024 Pastoraat Zending Indonesië KiA
17-03-2024 Beeld en geluid Zending Rwanda KiA
24-03-2024 Missionair werk (A) Westerhonk
28-03-2024 Streekverband de Tien Pastoraat
29-03-2024 Eredienst De Hezenberg
30-03-2024 Orgel Compassion Nederland
31-03-2024 Gebouwen WD Colombia KiA

U kunt uw gift ook overmaken. Zie onderstaande rekeningnummer(s):
 
Diaconie: NL95 RABO 0373 7377 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoek van Holland
De Kerk: NL55 RABO 0373 7227 02 t.n.v. Protestantse gemeente HvH
 

U kunt uw collectebonnen bestellen via ondertaand rekeningnummer:
NL23 RABO 0373 7439 39 t.n.v. Prot. gem HvH, inzake collectebonnen


Hartelijk dank!
terug
 
 
 

Inloggen

Petrus Veertigdagentijd kalender
 
 
Pastoraat
Tot nader order lopen aanvragen voor alle vormen van pastoraat (ziekte, overlijden en geboorte/huwelijk) via de contactpersoon van het Pastorale Team, Erik van den Berg-Kerssies.

Graag NIET zelf de predikant benaderen. 
 
 
Contactpersoon Pastorale Team: Erik van den Berg-Kerssies, 0174-846738 of erikvandenberg74@gmail.com. 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.