Contact

Vragen? Neem contact met ons op.

Tot nader order lopen aanvragen voor alle vormen van pastoraat (ziekte, overlijden en geboorte/huwelijk) via de contactpersoon van het Pastorale Team, Erik van den Berg-Kerssies.

Graag NIET zelf de predikant benaderen.

Contactpersoon Pastorale Team
Erik van den Berg-Kerssies
0174-846738
erikvandenberg74@gmail.com

Heeft u vragen of bijvoorbeeld interesse in de huur van het kerkgebouw? U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

11 + 13 =

Contactgegevens

Predikant: ds D. van Duijvenbode dirkvanduijvenbode1965@gmail.com 06-44491487
Voorzitter kerkenraad: Dhr. L. van der Houwen lhouwen@kpnmail.nl 06-27006787
Scriba kerkenraad: Dhr. J. de Wit scriba@pghvh.nl 0174-383892
Contactpersoon Pastoraal team: Dhr. E. van den Berg-Kerssies erikvandenberg74@gmail.com 0174-846738
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Dhr. W.C. van Leeuwen wcvanleeuwen@upcmail.nl 06-50655065
Secretaris College van Kerkrentmeesters: Mw. J. Schalkoort-Rietveld josschalkoort@gmail.com 0174-414382
Voorzitter College van Diakenen: Dhr. R. den Harder diaconie@pghvh.nl 0174-384359
Secretaris College van Diakenen: Mw. W. Goudriaan 0174-382388
Contactpersonen kerkomroep (namens College van Diakenen): Dhr. H. Deijl/Dhr. G.A. Schaap kerkomroep@pghvh.nl 0174-388122/386015
Ledenadministratie: Dhr. W.H. van den Berg-Kerssies wbergkerssies@gmail.com 0174-846738
Webmaster: Dhr. W. Pols wimpols54@gmail.com