PKN
Protestantse gemeente te Hoek van Holland
 
Contact Contact
Predikant: ds D. van Duijvenbode dirkvanduijvenbode1965@gmail.com 06-44491487
Voorzitter kerkenraad: Dhr. L. van der Houwen lhouwen@kpnmail.nl 06-27006787
Scriba kerkenraad: Dhr. J. de Wit scriba@pghvh.nl 0174-383892
Contactpersoon Pastoraal team: Dhr. E. van den Berg-Kerssies erikvandenberg74@gmail.com 0174-846738
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Dhr. W.C. van Leeuwen wcvanleeuwen@upcmail.nl 06-50655065
Secretaris College van Kerkrentmeesters: Mw. J. Schalkoort-Rietveld josschalkoort@gmail.com 0174-414382
Voorzitter College van Diakenen: Dhr. R. den Harder diaconie@pghvh.nl 0174-384359
Secretaris College van Diakenen: Mw. W. Goudriaan   0174-382388
Contactpersonen kerkomroep (namens College van Diakenen): Dhr. H. Deijl/Dhr. G.A. Schaap kerkomroep@pghvh.nl 0174-388122/386015
Ledenadministratie: Dhr. W.H. van den Berg-Kerssies wbergkerssies@gmail.com 0174-846738

Webmaster: wbergkerssies@gmail.com

Gegevens Dorpskerk: Prins Hendrikstraat 191, 3151 AH Hoek van Holland Tel: 0174-382163
terug
 
 
 

Inloggen

Petrus Veertigdagentijd kalender
 
 
Pastoraat
Tot nader order lopen aanvragen voor alle vormen van pastoraat (ziekte, overlijden en geboorte/huwelijk) via de contactpersoon van het Pastorale Team, Erik van den Berg-Kerssies.

Graag NIET zelf de predikant benaderen. 
 
 
Contactpersoon Pastorale Team: Erik van den Berg-Kerssies, 0174-846738 of erikvandenberg74@gmail.com. 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.