PKN
Protestantse gemeente te Hoek van Holland
 
Collecte Collecte
Geachte gemeenteleden,


hierbij het overzicht van collecten voor de maand november 2023:
Datum: 1e collecte: 2e collecte:
19-11-2023 Beeld en geluid Kerkomroep
26-11-2023 Pastoraat Diaconaal Quotum

hierbij het overzicht van collecten voor de maand december 2023:
Datum: 1e collecte: 2e collecte:
03-12-2023 Toren Aleh Zorg gehandicapte kind
10-12-2023 Streekverband de Tien Kind en jongeren (A)
17-12-2023 10:00 uur Gebouwen See You
17-12-2023 19:00 uur Onkosten  
24-12-2023 10:00 uur Pastoraat Plaatselijke Hulp
24-12-2023 21:00 uur Lokaal jeugdwerk St. Droom je Thuis
25-12-2023 Pastoraat Kinderen in de Knel
31-12-2023 Beeld en Geluid Diaconie


U kunt uw gift ook overmaken. Zie onderstaande rekeningnummer(s):
 
Diaconie: NL95 RABO 0373 7377 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoek van Holland
De Kerk: NL55 RABO 0373 7227 02 t.n.v. Protestantse gemeente HvH
 

U kunt uw collectebonnen bestellen via ondertaand rekeningnummer:
NL23 RABO 0373 7439 39 t.n.v. Prot. gem HvH, inzake collectebonnen


Hartelijk dank!
terug
 
 
 

Inloggen

Pastoraat
Tot nader order lopen aanvragen voor alle vormen van pastoraat (ziekte, overlijden en geboorte/huwelijk) via de contactpersoon van het Pastorale Team, Erik van den Berg-Kerssies.

Graag NIET zelf de predikant benaderen. 
 
 
Contactpersoon Pastorale Team: Erik van den Berg-Kerssies, 0174-846738 of erikvandenberg74@gmail.com. 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.