Pastoraal team

Het Pastoraal Team:

Graag stellen wij het Pastoraal Team aan u voor en vertellen we over onze bezigheden en werkwijze van het team. Het Pastoraal Team bestaat uit: Dominee Dirk van Duijvenbode en de ouderlingen Erik van den Berg-KerssiesWil van EendenburgTiny Haarman en Jolanda Ligthart. De contactpersoon van ons team is Erik van den Berg-Kerssies en is te bereiken via telefoonnummer: 0174846738 of erikvandenberg74@gmail.com.

De Here Jezus zag naar mensen om, ging het gesprek met hen aan en luisterde naar hen. Hij riep zijn discipelen en dus ook de kerk op om hetzelfde te doen. Als Pastoraal Team van de Dorpskerk in Hoek van Holland, proberen wij de Here Jezus na te volgen in deze opdracht. Binnen én buiten onze kerkgemeenschap.

Het Pastoraal Team heeft zich tot doel gesteld om met alle leden boven de 70 jaar contact te hebben door middel van bel- en bezoekrondes. Het team vergadert eens in de 6 a 8 weken. Tijdens deze vergaderingen worden, binnen de vertrouwelijkheid van het ambt, de belrondes, bezoeken en activiteiten geëvalueerd. Ook wordt er nagedacht over nieuwe activiteiten voor de “middengroep” in de kerk (30-60 jarigen) en worden nieuwe (bezoek) adressen verdeeld. Via het gemeenteblad “de Samenloop” wordt de gemeente maandelijks geïnformeerd over het “reilen en zeilen‘’ van het Pastoraal Team. Naast de reguliere bezoeken zijn er ook veel situaties van ziekte en zorg die de aandacht van het team vragen, evenals de nazorg voor mensen die rouw dragen.

Zo hopen we, onder Gods onmisbare Zegen, weer volop gemeente te kunnen zijn en dat u de weg binnen het Pastoraat weet te vinden. Het is belangrijk dat u ook zelf aan de bel trekt wanneer u iets op uw hart heeft of wanneer iemand die u goed kent wel een bezoekje kan gebruiken. Samen zijn we de ogen en oren van de gemeente. We zijn beschikbaar voor alle gemeenteleden van jong tot oud die behoefte hebben om hun zorgen, vragen, verdriet en vreugde in uiteenlopende situaties met ons te delen. Een Pastoraal gesprek vanwege een bepaalde gebeurtenis of in bijzondere omstandigheden is altijd mogelijk.