Wat is Diaconaat?

Wat is Diaconaat? In de Kerkorde staat: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt”.

Het liefhebben en dienen van onze naaste. Het is een roeping, een opdracht voor de kerk en voor ieder gemeentelid. Diakenen zijn de, door u als gemeente gekozen aanvoerders van het diaconale werk. Wij willen klaar staan voor hen die geen helper hebben. Ervoor zorgen dat de armen, zieken en eenzamen in de gemeente gezien en geholpen worden. Maar ook buiten de kerkelijke gemeente en wereldwijd. Naast mensen staan die in de problemen zitten. Meeleven met hen die dat nodig hebben. Diaconaat is vooral praktisch, je doet het met je handen, ogen en oren. Je helpt waar dat nodig is en komt op voor de rechten van mensen in de knel. 

Lang niet alles wat diakenen doen, is zichtbaar voor gemeenteleden. Wat je wél ziet, is het collecteren in de kerkdienst, de boeketten bloemen, de liturgische bloemschikkingen in de 40dagentijd, bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar en in de Adventtijd, en het organiseren van het Heilig Avondmaal. Maar er gebeurt zoveel méér! De kerkomroep, het bespreken van de collectedoelen, financiële hulp, noodhulp bij calamiteiten, plaatselijke hulp/ voedselhulp, ondersteuning van de voedselbank, Streekverband De Tien, de laatste zondag van het kerkelijk jaar samen met het Pastorale Team, ziekenzondag/ aandachtzondag, oogstdienst, kaarten sturen ter bemoediging/ beterschap/ Pasen/ Kerstmis, het recreatiepastoraat, Paasgroetenactie voor gevangenen, autodienst, het voeren van acties zoals bv. met de groep Oekraïense vluchtelingen en het maken van informatieve stukjes in de Zondagsbrief en de Samenloop om u als gemeente op de hoogte te brengen en te houden van alles waar uw Diaconie mee bezig is en om uw financiële steun te vragen! Een aantal taken wordt namens de Diaconie, door gemeenteleden uitgevoerd. Daar zijn we enorm dankbaar voor. We zijn ook altijd op zoek naar mensen die de Diaconie willen komen versterken. Vele handen maken licht werk!