PKN
Protestantse gemeente te Hoek van Holland
 
Welkom Welkom
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. 
Actuele informatie kunt u vinden onder diverse items.......

Graag tot ziens in onze gemeente, want Geloven doe je Samen.GEMEENTE ONDERWEG
Onlangs hoorde ik dat de gemeente Rotterdam onze Dorpskerk ziet als een van de belangrijkste sky lights ziet van Hoek van Holland. Een karakteristieke plek waaraan ons dorp herkenbaar is. Dat is een gegeven met geschiedenis. Op deze plek kwamen onze moederen en vaderen samen. Er is getrouwd, gedoopt en gerouwd. Van generatie tot generatie, bijbels gezegd: van geslacht tot geslacht. Het is allemaal dankzij de trouw van de God van het verbond. Hij gaat door en schakelt daarbij zijn gemeente in. Op zondag is de gemeente over het algemeen trouw aanwezig tijdens de kerkdienst. Er wordt goed gezongen en aandachtig geluisterd. Thuis kijkt een grote groep gemeenteleden mee. Dat is een voorrecht. Misschien dat sommigen van hen de draad weer eens kunnen oppakken om de kerkdienst fysiek mee te maken. Tot nu toe lukt het behoorlijk goed om de kerkenraad te blijven bemensen. Dat is geen vanzefsprekende zaak en het is een voorrecht dat steeds weer andere mensen hun tijd en energie daarvoor willen geven, waarbij het eventuele thuisfront ook medewerking verleent en erachter staat. In de kerkdienst klopt het hart van de gemeente en houden we de lofzang gaande. Doordeweeks zijn er tal van activiteiten. Sommigen zichtbaar, heel veel kerkewerk gebeurt onzichtbaar, achter de schermen. Het is heel bijzonder dat een heel groot aantal gemeenteleden vrijwilliger is. Er zijn zoveel grote en kleine taken die met liefde en trouw worden gekweten. En wat voor het menselijk oog onzichtbaar zou lijken, is open voor de ogen van God. We mogen geloven: alles wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan! Wat ons de laatste tijd als gemeente ook veel bezig houdt is het kerk zijn naar buiten toe. Zo iets van: waar de mensen niet naar de kerk komen, moet de kerk naar de mensen toe gaan. Dat heeft in het evangelie sterke papieren: Jezus gaat op pad voor 1 verloren schaap, terwijl Hij de kudde van de 99 anderen even alleen laat. Dat is ondertussen best een ingewikkelde zoektocht. Wat past bij een mens in 2024, om op de een of andere manier in contact te komen met de Dorpskerk. Dan is er ook nog de vraag waar de grens ligt. Tot hoever moet je gaan en in hoeverre zijn mensen ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. We zijn in het najaar begonnen met toneel in de kerk. Binnenkort is er een avond over de bekende zangers Simon en Garfunkel. We zoeken naar een invulling met koralen van de Mattheus Passion op Goede Vrijdag. Als je ook een idee of gedachte hebt, dan horen we dat graag! Diana van Toor probeert een en ander in beeld te brengen en een Agenda voor de kerk te maken in 2024. We zijn ook bezig met onze nieuwe website, meer toegankelijk en meer van deze tijd. De gedachte is niet dat alles maar moet mogen en kunnen. De kerk blijft kerk. De gemeente is de gemeente van Jezus Christus. Wat wel ons doel is: de drempel verlagen naar de kerk. Mensen hebben door eigen ervaringen in het verleden vaak een bepaald beeld van de kerk, wat niet meer klopt. De kerk heeft zelf een update gemaakt en wij worden allemaal uitgenodigd daarin mee te denken en te participeren. Positief en daarin is ook ruimte voor de kritische notie. Laten we elkaar bemoedigen en stimuleren om zo te zijn: gemeente onderweg!
 
Ds. Dirk van Duijvenbode
 
terug
 
 
 

Inloggen

Petrus Veertigdagentijd kalender
 
 
Pastoraat
Tot nader order lopen aanvragen voor alle vormen van pastoraat (ziekte, overlijden en geboorte/huwelijk) via de contactpersoon van het Pastorale Team, Erik van den Berg-Kerssies.

Graag NIET zelf de predikant benaderen. 
 
 
Contactpersoon Pastorale Team: Erik van den Berg-Kerssies, 0174-846738 of erikvandenberg74@gmail.com. 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.